Monday, November 1, 2010

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!


ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯಿ ನುಡಿಯು

ಕನ್ನಡವೇ ತಾಯಿ ನಾಡು

ಕನ್ನಡಿಗ ನಾನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿರಲಿ....!


ಕಟ್ಟೆ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗ,

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

No comments: