Saturday, January 1, 2011

Happy New year!

ಕಟ್ಟೆ ಬಳಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರುಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Happy New Year - 2011

ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕತೆ

ಕರುಣಾಮಯಿ ದೇವರೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್!

ಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಕು : - ವರುಷ ಹೊಸದಾದರೂ ಹಳೆಯ ಮಾಗಿದ ಗುಂಡೇ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ,
ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ